Souběžně s přípravami ceny Vinyla se formovalo další hudební ocenění – ceny Apollo. Naše aktivity probíhaly paralelně vedle sebe, aniž bychom o sobě věděli. Existenci hudebních cen Apollo nechápeme jako konkurenci, jsme rádi, že více lidem vadí současný stav tuzemských hudebních ocenění. Každou podobnou iniciativu, která napomáhá kriticky reflektovat hudební scénu v České republice (a tím formovat obecné hudební povědomí), rozhodně vítáme.

So I Like Wearing Skirts
Polymer Clay Watches For Creative Fashion Statements

we run home we’re at a public bathroom or someone’s house
Fall in love with laid back luxury

Udílení cen Anděl tradičně provázejí skeptické komentáře a následné diskuze o významu a podobě. Zatímco v jiných uměleckých oborech se dokázaly konstituovat umělecké ceny s vysokých kreditem (Cena Jindřicha Chalupeckého či Ceny Alfréda Radoka), hudební scéna svou odbornou cenu stále postrádá.
Číst…