Andělské delirium

Udílení cen Anděl tradičně provázejí skeptické komentáře a následné diskuze o významu a podobě. Zatímco v jiných uměleckých oborech se dokázaly konstituovat umělecké ceny s vysokých kreditem (Cena Jindřicha Chalupeckého či Ceny Alfréda Radoka), hudební scéna svou odbornou cenu stále postrádá.

Absence konkurenčních cen, které by pojmenovaly umělecké aspekty v hudbě, pak výsledky Andělů posouvá do normativní pozice – což má devastační účinek pro obecné vnímání kvality. Masový vkus nechť odráží ceny popularity (Žebřík, Zlatý Slavík) – odborná cena má vycházet z jiných hledisek.

Tyto důvody nás vedly k založení ceny Vinyla, kde hlavním kritériem volby je umělecká kvalita, osobitost či odvaha experimentovat. Příčí se nám označení, že chceme ocenit to „nej“. Všechny výsledky a žebříčky nutně odrážejí především samotnou porotu – věříme však, že volba poroty je taková, aby výsledky ukázaly na zajímavé a dlouho opomíjené proudy české hudby.

Two dancing show judges are mired in the middle of the pack
I will never understand fashion NSFW

While Paris remains the center of the couture
Clothing Styles of the 60s