Budoucnost Vinyly

Ještě za sebou nemáme ani úvodní ročník, ale už se díváme dál. Konstituce jakékoli ceny obnáší zodpovědnost spojenou s výsledky a se samotným výběrovým procesem. Stále přemýšlíme, jestli jsou všechna kritéria nastavena správně a jak je do budoucna upravit, aby Vinyla co nejlépe dostála svému záměru.

Co tvoří páteř výsledků Vinily?

1. Úzká porota – širokospektrální hlasování patrně vždy povede k „regresi k průměru“ – zvítězí masový vkus nad originalitou. Omezený počet výrazných osobností dokáže s větší pravděpodobností dospět k odůvodněnějším výsledkům. Úzká porota tedy není odznakem elitářství, ale snahou o zhodnocení scény, které se bude lišit od výsledků ostatních cen. Letos jsme oslovili 21 porotců, v dalších letech se tento počet pravděpodobně ještě o něco sníží.

2. Rada Ceny – rady spoluutváří a formuje ideové směřování ceny, pomáhá nastavovat pravidla a nominuje porotu. Rada je čtyřčlenná a každoročně se obmění polovina členů. Tento princip má zajistit myšlenkovou kontinuitu a zároveň učinit cenu dostatečně dynamickou a otevřenou novým impulzům. S obměnou Rady také přirozeně očekáváme obměnu ve složení poroty. Tyto změny mají zajistit, že výsledky budou reflektovat různé myšlenkové proudy a tendence.

Budeme rádi za vaše připomínky a komentáře. Každé reflexe je pro nás důležitá. Ceny Vinyla mají sloužit hudbě a hudebníkům – nikoli zájmovým skupinám, které jsou s hudbou propojené.

ones npd party develops trend setting proper footwear that npdprocessworld
I want to get a private money lender

as well as the
Make A Chic Style Statement Without A Word