Deska

Cenu deska roku může získat interpret, jenž má českou státní příslušnost nebo skupina, ve které má minimálně polovina členů českou státní příslušnost. Nahrávka musí obsahovat minimálně 75 % nové hudby, zaznamenaná může být v různých formátech a podobách (CD, LP, MC, MP3…). Nahrávkou roku se může stát také rozhlasový nebo divadelní záznam či hudba k filmu, divadelnímu představení apod. Nahrávkou roku nemusí být nosič určený k prodeji.

Výsledky


Objev

Objevem roku může být zvolena skupina nebo interpret, která v daném období vydala v různých formátech a podobách (CD, LP, MC, MP3 atd.) svoji debutovou nahrávku (EP, demo…) nebo se výrazněji prosadila na tuzemské hudební scéně. Cena může být udělena pouze skupině, jejíž nejméně polovina členů jsou občané České republiky nebo interpretovi, který je občanem České republiky.

Výsledky


Počin

Počinem roku může být oceněna nahrávka, festival, koncert či jakákoli jiná aktivita (publikace), která se úzce souvisí s tuzemským hudebním prostorem. Snahou tohoto ocenění je upozornit na výjimečnou událost daného období.

Výsledky