CENA JANY APAČKY GRYGAROVÉ

výzva pro hudební publicisty*ky
IV. ročník

Výzva otevřena do 31. 1. 2024

Přihlaste své práce

Chceme motivovat mladé hudební publicisty a publicistky a zároveň ukázat, jak může vypadat přemýšlení o hudbě v širších souvislostech.

Podmínky a pravidla

  • Ocenění je určeno autorům*kám do 27 let.
  • Laureáta*ku vybírá odborná porota na základě společné debaty.
  • Porota přihlíží k celkové dosavadní publicistické práci.
  • Autoři*ky se přihlašují portfoliem svých prací (minimálně 3) a stručným profesním (publikačním) životopisem.
  • Příspěvky mohou mít podobu textů, podcastů či jiných audiovizuálních forem.
  • Příspěvky musí mít vztah hudbě či k hudební scéně (od recenze až po kontextuální publicistiku), ale nemusí být o tuzemské scéně.
  • Podklady zašlete na adresu tomas@vinyla.cz do 31. 1. 2024.

POROTA

pro III. ročník 2022

OCENĚNÍ

III. ročník 2022

POROTA

pro III. ročník 2022

kolektiv Trigger

Mary C, Dora Rodriguez, Adéla Sobotková

OCENĚNÍ

II. ročník 2021

POROTA

pro I. ročník 2020

kolektiv Trigger

Mary C, Dora Rodriguez, Adéla Sobotková

OCENĚNÍ

I. ročník 2020