CENA JANY APAČKY GRYGAROVÉ

výzva pro hudební publicisty*ky
III. ročník

Výzva otevřena do 31. 1. 2023

Přihlaste své práce

Chceme motivovat mladé hudební publicisty a publicistky a zároveň ukázat, jak může vypadat přemýšlení o hudbě v širších souvislostech.

Podmínky a pravidla

  • Ocenění je určeno autorům*kám do 30 let.
  • Laureáta*ku vybírá odborná porota na základě společné debaty.
  • Porota přihlíží k celkové dosavadní publicistické práci.
  • Autoři*ky se přihlašují portfoliem svých prací (minimálně 3) a stručným profesním (publikačním) životopisem.
  • Příspěvky mohou mít podobu textů, podcastů či jiných audiovizuálních forem.
  • Příspěvky musí mít vztah hudbě či k hudební scéně (od recenze až po kontextuální publicistiku), ale nemusí být o tuzemské scéně.
  • Podklady zašlete na adresu tomas@vinyla.cz do 31. 1. 2023.

POROTA

pro II. ročník 2021

kolektiv Trigger

Mary C, Dora Rodriguez, Adéla Sobotková

OCENĚNÍ

II. ročník 2021

OCENĚNÍ

I. ročník 2020