Jiří Slabihoudek

Vyjádření poroty: Texty Jiřího Slabihoudka skvělým způsobem překlenují hranice mezi světy populární a klasické hudby. Vzděláním muzikolog, ovšem s velkým zájmem o kulturní analýzu hudby, si tvůrčím způsobem vypomáhá přístupy z obou disciplín. Nabízí propojení. K psaní o komerčních hvězdách přistupuje s hlubokým porozuměním a se snahou najít v jejich produkci cosi nadčasového, v prostředí hudby klasické zase dokáže poukázat na velmi dobové aktuální trendy napojené na provoz i společenské posuny. Umí slyšet a interpretovat hudbu klasickou, jako by to byl pop a naopak, což je ve zdejším prostředí ojedinělé a velmi obohacující.

Foto: Jiří Slabihoudek a David Laufer