CENA JANY APAČKY GRYGAROVÉ

pro mladé hudení publicisty/ky
I. ročník

Radim Lisa

/mixtapespojka.com/

Chceme motivovat mladé hudební publicisty a publicistky a zároveň ukázat, jak může vypadat přemýšlení o hudbě v širších souvislostech.

Podmínky a pravidla Ceny Jany „Apačky“ Grygarové

  • Ocenění je určeno autorům a autorkám do 27 let.
  • Porota přihlíží k celkové dosavadní publicistické práci přihlášených.
  • Autoři/ky se přihlašují portfoliem svých prací (minimálně 3) a stručným profesním (publikačním) životopisem.
  • Příspěvky mohou mít podobu textů, podcastů či jiných audiovizuálních forem.
  • Příspěvky musí mít vztah hudbě či k hudební scéně (od recenze až po kontextuální publicistiku), ale nemusí být o tuzemské scéně.
  • Ročník 2021 bude vyhlášen v listopadu 2021 a uzávěra přihlášek pak bude do 31. 12. 2021.
  • Nejvýraznějšího mladého autora/ku vyhlásíme během slavnostního večera cen Vinyla 2021.

POROTA

pro ročník 2020

kolektiv Trigger

Mary C, Dora Rodriguez, Adéla Sobotková

OCENĚNÍ