Kategorie

Deska

Cenu deska roku může získat interpret, jenž má českou státní příslušnost nebo skupina, ve které má minimálně polovina členů českou státní příslušnost. Nahrávka musí obsahovat minimálně 75 % nové hudby, zaznamenaná může být v různých formátech a podobách (CD, LP, MC, MP3…). Nahrávkou roku se může stát také rozhlasový nebo divadelní záznam či hudba k filmu, divadelnímu představení apod. Nahrávkou roku nemusí být nosič určený k prodeji.

Objev

Objevem roku může být zvolena skupina nebo interpret, která v daném období vydala v různých formátech a podobách (CD, LP, MC, MP3 atd.) svoji debutovou nahrávku (EP, demo…) nebo se výrazněji prosadila na tuzemské hudební scéně. Cena může být udělena pouze skupině, jejíž nejméně polovina členů jsou občané České republiky nebo interpretovi, který je občanem České republiky.

Počin

Počinem roku může být oceněna nahrávka, festival, koncert či jakákoli jiná aktivita (publikace), která se úzce souvisí s tuzemským hudebním prostorem. Snahou tohoto ocenění je upozornit na výjimečnou událost daného období.

Rada a porota ceny Vinyla

Rada formuje ideové směřování ceny a navrhuje porotu. V tříčlenné radě (dříve čtyřčlenné) se každý rok obmění jeden člen. Tento princip má zajistit myšlenkovou kontinuitu a zároveň učinit cenu dostatečně dynamickou a otevřenou novým impulzům.

O nominacích a výsledcích rozhoduje výhradně porota složená z hudebních kritiků a publicistů, kteří se o hudbu systematicky zajímají.
Porotu každoročně nominuje (reviduje) Rada ceny Vinyla podle principu, že porotci musí být v oboru stále aktivní a zároveň jejich výstupy pomáhají formovat myšlení o hudbě.

Rada

Miloš Hroch (nezávislý publicista)
Zdeněk Lichnovský (Radio 1)
Karel Veselý (nezávislý publicista)

Porota

Bambas Ondřej (Radio 1, Vltava)
Buriánek Karel (Headliner)
Císařová Judita (Radio Wave)
Ferenc Petr (His Voice)
Hamerský Jan (Full Moon / A2 Alarm)
Horniak Michal (Full Moon)
Hroch Miloš (nezávislý publicista)
Klusák Pavel (nezávislý publicista)
Kocábek Antonín (nezávislý publicista)
Kratochvíl Matěj (His Voice)
Lichnovský Zdeněk (Radio 1)
Aneta Martínková (Full Moon)
Mary C (Radio Wave)
Miksová Veronika (Full Moon)
Palák Viktor (nezávislý publicista)
Pařízek Michal (Full Moon)
Slunský Tomáš (Gin-Platonic)
Šíma Jakub (Full Monn, Radio Wave)
Špičák Jiří (nezávislý publicista)
Švamberk Alex (nezávislý publicista)
Tesař Milan (Radio Proglas)
Tkáč Vojtěch (Headliner)
Turek Pavel (Respekt)
Udvardyová Lucia (nezávislá publicistka)
Veselý Karel (nezávislý publicista)
Wagner Petr (Radio Wave)

Výroční vinyl

Každý rok vydáváme limitovanou edici vinylu se skladbami nominovaných autorů. Můžete si jej koupit.

Koordinátor ceny

Koordinátorem hudebních cen Vinyla je spolek spolek Vinyla z.s. sídlem Kabátníkova 218/6, 602 00 Brno, IČ: 22905189. Cílem spolku je podpora a rozvoj podmínek pro realizaci, prezentaci a propagaci uměleckých a kulturních aktivit.

Členové sdružení nemají žádný osobní zájem na podobě výsledků (nemají ani hlasovací právo). Na transparentnost celého procesu dohlíží Rady ceny Vinyla.

Za spolek Vinyla cenu Vinyla produkčně zajišťují:

Pavel Uretšlégr

pavel@vinyla.cz

Tomáš Grombíř

tomas@vinyla.cz