Kategorie

Deska

Cenu deska roku může získat interpret, jenž má českou státní příslušnost nebo skupina, ve které má minimálně polovina členů českou státní příslušnost. Nahrávka musí obsahovat minimálně 75 % nové hudby, zaznamenaná může být v různých formátech a podobách (CD, LP, MC, MP3…). Nahrávkou roku se může stát také rozhlasový nebo divadelní záznam či hudba k filmu, divadelnímu představení apod. Nahrávkou roku nemusí být nosič určený k prodeji.

Objev

Objevem roku může být zvolena skupina nebo interpret, která v daném období vydala v různých formátech a podobách (CD, LP, MC, MP3 atd.) svoji debutovou nahrávku (EP, demo…) nebo se výrazněji prosadila na tuzemské hudební scéně. Cena může být udělena pouze skupině, jejíž nejméně polovina členů jsou občané České republiky nebo interpretovi, který je občanem České republiky.

Počin

Počinem roku může být oceněna nahrávka, festival, koncert či jakákoli jiná aktivita (publikace), která se úzce souvisí s tuzemským hudebním prostorem. Snahou tohoto ocenění je upozornit na výjimečnou událost daného období.

Cena Jany „Apačky“ Grygarové

Ocenění vzniklo v roce 2020, aby pomáhalo motivovat a rozvíjet mladé hudební publicisty a publicistky. Více informací naleznete zde…

Bastl Electronic Track

Chceme propojit mladé elektronické producenty/ky se zkušenými tvůrci a tvůrkyněmi a pomoci ke vzniku autorského EP v profesionálních podmínkách. Více informací naleznete zde…

Rada a porota ceny Vinyla

Rada formuje ideové směřování ceny a navrhuje porotu. V tříčlenné radě (dříve čtyřčlenné) se každý rok obmění jeden člen. Tento princip má zajistit myšlenkovou kontinuitu a zároveň učinit cenu dostatečně dynamickou a otevřenou novým impulzům.

O nominacích a výsledcích rozhoduje výhradně porota složená z hudebních kritiků a publicistů, kteří se o hudbu systematicky zajímají.
Porotu každoročně nominuje (reviduje) Rada ceny Vinyla podle principu, že porotci musí být v oboru stále aktivní a zároveň jejich výstupy pomáhají formovat myšlení o hudbě.

Rada

Zdeněk Lichnovský (Radio 1)
Aneta Martínková (nezávislá publicistka)
Michaela Peštová (nezávislá publicistka)

Porota

Ondřej Bambas (Radio 1 / Čro Vltava)
Milan Bartoušek (Radio 1 / podcast V rapu / podcast Klasicky)
Filip Černý (ČRo Radio Wave)
Karel Buriánek (nezávislý publicista)
Judita Císařová (ČRo Radio Wave)
Martina Foldynová (ČRo Radio Wave)
Petr Ferenc (His Voice)
Petr Frinta (nezávislý publicista)
Ondřej Horák (nezávislý publicista)
Michal Horniak (Full Moon)
Anna Marie Hradecká (Frontman)
Miloš Hroch (Deník N)
Bára Jurašková (Alterecho)
Pavel Klusák (nezávislý publicista)
Antonín Kocábek (nezávislý publicista)
Matěj Kratochvíl (His Voice)
Kristina Kratochvílová (Deník N)
Zdeněk Lichnovský (Radio 1)
Radim Lisa (Mixtape Spojka)
Aneta Martínková (Full Moon)
Mary C (Čro Radio Wave)
Viktor Palák (nezávislý publicista)
Michal Pařízek (Full Moon)
Michaela Peštová (nezávislá publicistka)
Maria Pyatkina (Full Moon)
Hana Řičičová (Respekt / Čro Radio Wave)
Jakub Šíma (Full Moon / Čro Radio Wave)
Štěpán Šanda (nezávislý publicista)
Alex Švamberk (nezávislý publicista)
Milan Tesař (Radio Proglas)
Vojtěch Tkáč (Radio 1)
Nora Třísková (nezávislá publicistka)
Pavel Turek (Respekt)
Karel Veselý (nezávislý publicista)
Petr Wagner (Čro Radio Wave)

Výroční vinyl

Každý rok vydáváme limitovanou edici vinylu se skladbami nominovaných autorů. Můžete si jej koupit.

Koordinátor ceny

Koordinátorem hudebních cen Vinyla je spolek spolek Vinyla z.s. sídlem Kabátníkova 218/6, 602 00 Brno, IČ: 22905189. Cílem spolku je podpora a rozvoj podmínek pro realizaci, prezentaci a propagaci uměleckých a kulturních aktivit.

Členové sdružení nemají žádný osobní zájem na podobě výsledků (nemají ani hlasovací právo). Na transparentnost celého procesu dohlíží Rady ceny Vinyla.

Za spolek Vinyla cenu Vinyla produkčně zajišťují:

Pavel Uretšlégr

pavel@vinyla.cz

Tomáš Grombíř

tomas@vinyla.cz