Hudební ceny Vinyla

Proč? K čemu? Jak?

Hudební ceny Vinyla vznikly v roce 2011 s cílem pojmenovat a ocenit důležité počiny v současné české hudbě. Zatímco jiné obory si vypěstovaly důstojné a respektované ceny (Cena Jindřicha Chalupeckého, Magnesia Litera, Ceny Alfréda Radoka,…), hudební scéna podobnou platformu postrádala. Ceny Vinyla se tedy snaží zaplnit toto vakuum. Především však chceme přispět k popularizaci hudby, která přes svůj neoddiskutovatelný přínos domácí kultuře, stojí často na okraji zájmu médií i posluchačů.

Ceny Vinyla jsou udělovány ve třech kategoriích: Deska roku, Objev roku, Počin roku. Součástí podpory skupin a interpretů Hudebních cen Vinyla je také vydání LP (vinylu) se skladbami všech nominovaných. Autorem obalu LP je vždy renomovaný tuzemský výtvarník.

Hlavním orgánem je Rada ceny Vinyla, čtyřčlenný sbor aktivních hudebních publicistů. Každý rok se jeden člen obměňuje, což má zajistit myšlenkovou kontinuitu a zároveň učinit cenu dostatečně dynamickou a otevřenou novým impulzům. Úkolem rady je delegovat porotu a dohlížet na průběh udílení cen. Jako porotce (hlasovatel) může být navržen každý aktivní hudební publicista, respektive člověk, který se o českou scénu dlouhodobě zajímá a pomáhá formovat myšlení o hudbě.

Hudební ceny Vinyla iniciovalo a produkčně zajišťuje občanské sdružení Goliart, zastoupené Pavlem Uretšlégrem a Tomášem Grombířem.

 

Další informace

Rada
Porota
Princip hlasování
Kategorie