Porota

O výsledcích rozhoduje porota (hodnotitelé), což jsou novináři a hudební publicisté, kteří se o hudbu dlouhodobě (kriticky) zajímají a pomáhají formovat myšlení o hudbě. Porota je záměrně formována úžeji. Věříme, že takto může dospět k výraznějšímu a odůvodněnějšímu výsledku než je průměr vzešlý z širokospektrálního hlasování.

Vzhledem k tomu, že se každoročně obmění polovina Rady ceny Vinyla, přirozeně očekáváme, že se obmění i složení poroty. Tyto změny mají zajistit, aby výsledky reflektovaly různé myšlenkové proudy. Nominace a výsledky uplynulých ročníků naleznete zde.