Porota

O nominacích a výsledcích rozhoduje výhradně porota složená z hudebních kritiků a publicistů, kteří se o hudbu systematicky zajímají.

Porotu každoročně nominuje (reviduje) Rada ceny Vinyla podle principu, že porotci musí být v oboru stále aktivní a zároveň jejich výstupy pomáhají formovat myšlení o hudbě.