Ocenění 2012

II. ročník

Květy – Bílé včely

Planety

Vydavatelské aktivity Polí5

Nominace 2012

II. ročník

Porota a rada ceny 2012

Výroční vinyl 2012