Iniciativa Nadšením nájem nezaplatíš

Iniciativa Nadšením nájem nezaplatíš si dala za úkol upozornit na neutěšený stav domácí kulturní publicistiky. Z médií pomalu mizí všechny kulturní rubriky a publicisté a publicistky se musí vyrovnávat s prekarizací a nízkými honoráři. NNN mluví o neudržitelnosti tohoto stavu a varuje, že jedné důležité součásti kulturního ekosystému hrozí pomalé vyhynutí. Iniciativa publicistů mimo jiné funguje také jako podpůrná skupina a platforma pro sdílení zkušeností.