Piana na ulici

„Kavárenský“ a občanský aktivista Ondřej Kobza, jenž rozhýbal k životu Krymskou ulici a zapálil pro kavárenský obor řadu následovníků, začal v roce 2013 s rozmísťováním pian do veřejného prostoru. Jeho aktivita se setkala pozitivním ohlasem i zájem, o čemž svědčí, že pro další rozvoj projektu úspěšně sehnal peníze od dárců na portále HitHit. Ke konci roku 2013 je v Praze umístěno pět pian a další jsou v Mladé Boleslavi, Hradci Králové, Pardubicích a v Olomouci.

Viktor Palák k ocenění projektu Piana na ulici

Projekt pražského kavárníka Ondřeje Kobzy „Piana na ulici“ byl sice přiznaně inspirován v zahraničí, to ovšem nijak neumenšuje, jak moc se sžil s českým prostředím. Jednoduchá myšlenka obohatit veřejný prostor klavíry, na které může kdokoliv zahrát, se spontánně rozšířila z Prahy do dalších měst. Piana na ulici donutila lidi k zastavením v jinak hektickém spěchu a iniciovala komunikaci, která by jinak neproběhla. Z hluku města se náhle vynořovaly zvuky, které neměly být pouhou kulisou, městský prostor náhle nutil k jinému vnímání a participaci. Ač občas podpořen plánovanými kulturními akcemi, celý projekt budil a nadále budí pozornost svou spontánností, jako když se do světa šířil záznam hry policisty, který se do značné míry stal pro Piana na ulici příznačným svou nenuceností a okamžitou poutavostí.