Desátý ročník cen Vinyla má novou kategorii: Cenu Jany Apačky Grygarové za publicistiku

Vinyla ocení mladé zástupce kvalitní hudební žurnalistiky. Nově vzniká ocenění Cena Jany „Apačky“ Grygarové za publicistiku. Udíleno bude jednou ročně a v jedné kategorii – nejzajímavější (nejpřínosnější) publicistický počin za uplynulý rok pro autora/ku do 27 let. Publicistické práce mohou mít podobu textů, podcastů či jiných audiovizuálních forem. Uzávěrka prvního ročníku přihlášek je do 31. prosince 2020.

Cílem nového ocenění pro mladé české hudební novináře/ky, které doplní stávající kategorie Deska roku, Objev roku a Počin roku, je podpořit tuzemskou hudební publicistiku. „Jelikož porotu Vinyly tvoří aktivní publicisté, považujeme za důležité vyzdvihnout i jejich práci a zároveň ukázat, co se rozumí kvalitní hudební novinařinou. Aby tato cena neputovala z ruky do ruky mezi hrstkou ostřílených matadorů, primárně ocenění cílíme na mladší autory, které také chceme pro tuto práci motivovat. V jiných uměleckých oborech je obdobné ocenění běžné – například Cena Věry Jirousové ve výtvarném umění,“ říká jeden z koordinátorů cen Tomáš Grombíř.

Cena dostala jméno na počest jedné z výrazných postav tuzemské žurnalistiky. Jana „Apačka“ Grygarová začínala na online platformě Freemusic, do širšího povědomí se dostala díky psaní pro Lidové noviny a ve svých sedmadvaceti letech stála u zrodu hudebního magazínu Full Moon, jehož byla také první šéfredaktorkou. Apačka milovala hudbu a svým spontánním přístupem dokázala pro psaní nadchnout řadu lidí. „Ocenění vnímáme především jako reflexi celého oboru hudební publicistiky, která tu není od toho, aby nám radila, co se nám má, či nemá líbit. Jsme přesvědčení, že je vhodné jednou za rok ukázat na texty, které se nějakým způsobem vymykají a pomáhají nám skrze hudbu chápat, co se děje s námi nebo se společností,“ doplňuje za organizátory cen Pavel Uretšlégr.

Vítězný autor/ka bude vyhlášen během slavnostního večera cen Vinyla dne 24. února 2021. Na rozdíl od dosavadních kategorií, kde výběr bez přihlašování umělců provádí odborná porota, musí sami autoři nebo jejich redakce díla aspirující na ocenění pro mladé hudební novináře/ky přihlásit na e-mail: tomas@vinyla.cz, a to nejpozději do 31. prosince 2020.

Podmínky a pravidla:

  • Přihlásit se mohou sami autoři/ky nebo je mohou přihlásit redakce. Věk autora do 27 let.
  • Příspěvky mohou mít podobu textů, podcastů či jiných audiovizuálních forem.
  • Podmínkou je, aby se práce týkala hudby či hudební scény (od recenze až po kontextuální publicistiku), ale nemusí být o tuzemské scéně.
  • Minimální délka příspěvku je 3000 znaků, respektive 5 minut u jiných audiovizuálních formátů.
  • Je možné přihlásit nepublikované i publikované práce (ne starší než jeden rok v době uzávěrky přihlášek).
  • Uzávěrka přihlášek je do 31. 12. 2020 na e-mail tomas@vinyla.cz.
  • Text zašlete (ideálně) v editovatelné podobě, jiné práce adekvátně jejich formě (příloha, odkaz ke stažení, odkaz na stream).
  • Přiložte stručný profesní (publicistický) životopis.
  • Anonymizované (bude-li to možné) práce ohodnotí odborná porota.
  • Autor/ka nejpřínosnějšího publicistického díla bude vyhlášen během slavnostního večera cen Vinyla dne 24. 2. 2021.