Porota cen Vinyla 2019

Jako každý rok se i letos mírně proměnilo složení poroty...