Princip hlasování

Hlasování je dvoukolové. Z prvního kola vzejdou nominace (tři v každé kategorii, případně více, pokud nastane bodová shoda), ve druhém kole porota vybírá z  z nominací.

Systém hlasování v 1. kole

V prvním kole může každý hodnotitel do každé kategorie nominovat tři návrhy, a to v pořadí 1. – 3. místo. Za první místo budou uděleny 3 body, za druhé místo 2 body a za třetí místo jeden bod. Pokud hodnotitel nominuje pouze jeden návrh, obdrží tento 3 body, pokud nominuje dva návrhy, obdrží dle pořadí 3, respektive 2 body. Návrhy od hodnotitelů budou vyhodnoceny a body sečteny. Z každé kategorie postupují 3 návrhy s nejvyšším počtem bodů do 2. kola hlasování.

Systém hlasování v 2. kole

Ve 2. kole hodnotitelé vybírají z 3 kandidátů, kteří vzešli z výsledků hlasování 1. kola. Každý hodnotitel může v každé kategorii přidělit jeden hlas (není povinnost hlasovat ve všech kategoriích). Každý hlas odpovídá jednomu bodu. Součet bodů v jednotlivých kategoriích dává konečné výsledky, přičemž v každé kategorii bude vyhlášena jedna hlavní cena. Pokud dojde v jakékoli kategorii k rovnosti bodového součtu, rozhodne o konečném pořadí Rada, a to hlasováním.